Inboedel verzekering

 • Geen onderverzekering
 • Tijdens verhuizingingen
 • Inclusief bijgebouwen

Brand, storm, diefstal of water kunnen veel schade aanrichten aan uw inboedel. Met de Inboedelverzekering van Moto73 verzekering verzekert u uw particuliere eigendommen tegen deze risico's en nog veel meer.

Bereken mijn premie

Stel je inboedel veilig

Waarom u voor een inboedel verzekering kiest

Het geeft een rustig gevoel als uw spullen verzekerd zijn tegen schade door bijvoorbeeld inbraak, lekkage, hevige storm of brand. Kies daarom ook voor een inboedelverzekering.

Premie berekenen

Bereken binnen 20 seconden uw premie

Bereken mijn premie

Schade

Heeft u schade en wilt u deze melden?

Meld direct uw schade

Voorwaarden

Bekijk de voorwaarden van onze inboedel verzekering

Bekijk voorwaarden

De inboedel in uw woning is verzekerd voor schade veroorzaakt door elke onvoorziene gebeurtenis. Je inboedel omvat vrijwel alle spullen die niet aan uw huis vastzitten, ook wel roerende zaken genoemd. Roerende zaken zijn verplaatsbare of verhuisbare goederen.


In uw woning

Wel verzekerd Schade aan uw inboedel door elke onvoorziene gebeurtenis.

In bijgebouwen

Wel verzekerd Schade aan uw inboedel door elke onvoorziene gebeurtenis.

Binnenshuis gemeenschappelijke ruimten

Wel verzekerd Schade aan uw inboedel.
Niet verzekerd Schade door (poging tot) diefstal of vandalisme als er niet aantoonbaar van buitenaf is ingebroken.

Rondom uw woning (balkons, op galerijen, in de tuin of op het erf)

Wel verzekerd Schade aan uw inboedel, aan antennes en aan zonweringen
Niet verzekerd Schade aan uw inboedel door wind, neerslag, smeltwater, (poging tot) diefstal of vandalisme.
Uitzondering Tuinmeubelen, tuingereedschappen, tuinaccessoires, vlaggenstokken en wasgoed zijn wel verzekerd bij schade door (poging tot) diefstal en vandalisme.

Ook buiten uw woning en erf is uw inboedel verzekerd.


Ander permanent bewoond huis of gebouw binnen Nederland

Wel verzekerd Schade aan uw inboedel.
Niet verzekerd Schade aan inboedel langer dan 3 maanden op dezelfde locatie aanwezig.

Ander huis of gebouw binnen Nederland

Wel verzekerd Schade aan uw inboedel
Niet verzekerd Schade door diefstal, poging tot diefstal of vandalisme als er niet aantoonbaar van buitenaf is ingebroken.
Schade aan inboedel langer dan 3 maanden op dezelfde locatie aanwezig.

In de auto binnen Nederland, dagtrips naar het buitenland

Wel verzekerd Schade aan uw inboedel veroorzaakt door: Brand, brandblussing, bliksem, ontploffing, luchtvaartuigen, gewelddadige beroving, diefstal na braak
Niet verzekerd Schade door andere oorzaken.

Tijdens verhuizing of transport

Wel verzekerd Schade aan uw inboedel veroorzaakt door: Ongeval van het vervoersmiddel, losrakken, onklaar raken van hulpmiddel bij lossen/laden.
Niet verzekerd Schade door andere oorzaken.

Op alle andere plaatsen in Nederland

Wel verzekerd Schade aan uw inboedel veroorzaakt door: Brand, brandblussing, bliksem, ontploffing, luchtvoertuigen, gewelddadige beroving, afpersing
Niet verzekerd Schade door andere oorzaken en schade aan inboedel langer dan 3 maanden op dezelfde locatie aanwezig.

Garantie tegen onderverzekering

Bij ons heeft u een garantie tegen onderverzekering. Dat betekent dat wij uw schadevergoeding niet verlagen als bij schade blijkt dat het verzekerde bedrag eigenlijk te laag is ten opzichte van de waarde van uw inboedel. Om voor deze garantie in aanmerking te komen dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen.

 • De garantie tegen onderverzekering geldt voor 5 jaar. Om de garantie tegen onderverzekering te verlengen, stellen wij na 5 jaar de waarde van uw inboedel opnieuw vast. Wij vragen u daarvoor een inboedelwaardemeter in te vullen. Ontvangen wij die niet tijdig van u retour, dan vervalt uw garantie tegen onderverzekering. Het verzekerde bedrag op uw polisblad geldt dan weer als uitgangspunt bij het vaststellen van de schade
 • Wij kunnen u ook op andere momenten vragen om opnieuw een inboedelwaardemeter in te vullen. Bijvoorbeeld na een schade of als u verhuist.

Onze voordelen

 • Online afsluiten
 • Geen poliskosten
 • Telefonisch bereikbaar
 • 14 Dagen bedenktijd

Online afsluiten

Doordat u zelf uw verzekering online afsluit en zelf veel online regelt kunnen wij de kosten laag houden. Door de vergevorderde automatisering kunnen wij u snel en eenvoudig van dienst zijn. U ontvangt van ons direct een bericht met uw polisvoorwaarden. Wordt uw verzekering niet direct online geaccepteerd dan houden wij u op de hoogte.

Telefonisch bereikbaar

U sluit uw verzekeringen online af en u kunt veel online zelf regelen. Mocht u nog vragen hebben of er zelf niet uitkomen? Dan staat er deskundig team voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Onze klantenservice kent ruime openingstijden en lossen graag uw problemen op.

Geen poliskosten

U betaald bij ons geen polis kosten of administratie kosten. De prijzen die wij u tonen zijn inclusief alle belastingen. U ontvangt achteraf geen verrassingen en weet direct waar u aan toe bent.

14 Dagen bedenktijd

Voor al onze verzekeringen geldt dat u 14 dagen bedenktijd heeft. Bent u achteraf niet tevreden over onze dienst of product? Dan kunt u kosteloos, zonder opgaaf van redenen, uw verzekering annuleren. Wij doen dan alsof uw verzekering nooit bestaan heeft.

13 augustus 2014
Samenwonend met kinderen
13× Nuttig
8
Zeer scherpe prijs

De prijs. Nergens mijn motor zo goedkoop kunnen verzekeren

Ben nieuwe klant, nog weinig ervaring. Heb ook enkel alleen mijn motor verzekerd.

14 december 2015
Samenwonend
1× Nuttig
4
Goedkoop

Heb een abonnement bij jullie als lezer van het Moto73 blad. Jullie bieden een erg goedkope verzekering aan, daarom ben ik daarmee in zee gegaan.

Jullie hebben (sorry) echt een waardeloze site. Ten eerste moet je bij google al gericht zoeken naar "moto73 verzekering", anders is het zoeken op jullie site. Dan ben ik er en wil ik mijn dekking bekijken en aanpassen, bovendien ben ik verhuisd en denk ik dat het oude adres er nog staat. Maar ik kan nergens inloggen en mijn gegevens inzien of wijzigen. Dit zou echt fantastisch zijn, en in deze huidige tijd ook een must. Verder ziet alles er redelijk duidelijk en netjes uit.

24 maart 2014
Samenwonend met kinderen
1× Nuttig
7
Polis direct via de mail

Snelle reacties, duidelijk via de mail, goed overzicht polisbladen, goede telefonische bereikbaarheid.

Telefonist wat eerst heel gehaast, werd in de loop van het gesrpek beter

Het bepalen van de waarde van de inboedel is niet altijd even makkelijk. Een eenvoudige kledingkast van 8 jaar oud heeft eigenlijk geen waarde meer. Maar een nieuwe kast kost wel degelijk geld. Hoe gaan wij hier mee om?

Nieuwwaarde of herstelkosten?
Wanneer uw spullen kapot of verloren gaan, en u bent hiervoor verzekerd, dan zal uw verzekeraar nagaan of de beschadigde goederen nog te herstellen zijn. Wanneer het duurder is om de schade te herstellen dan de aanschaf van een vergelijkbaar, nieuw product dan vergoeden wij natuurlijk alleen de aankoop van het nieuwe goed. Dit bedrag noemt men de ‘nieuwwaarde’.

Er zijn hier een paar uitzonderingen op:
 • Schade aan zaken waarvan de dagwaarde minder is dan 40% van de nieuwwaarde
  In dit geval wordt de dagwaarde uitgekeerd. De dagwaarde is de nieuwwaarde min een bedrag wegens waardevermindering door veroudering, slijtage of bestaande gebreken.
 • Schade aan zaken die niet meer worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn
  Dit staat vaak omschreven als ‘zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij waren bestemd’. Bijvoorbeeld uw oude televisie die op de vliering staat, meubels die u in de kelder heeft opgeslagen, of gebruikte studieboeken in de berging. Spullen die u niet heel veel maar nog wel regelmatig gebruikt, zoals bijvoorbeeld kampeerspullen, vallen natuurlijk wel binnen de inboedelverzekering.
 • Schade aan brom-/snorfietsen, vaartuigen, caravans en aanhangwagens
 • Schade aan (schotel-)antennes en zonweringen
 • Schade aan zaken van derden
  Alleen zaken van diegene die onder de inboedelverzekering vallen (in vrijwel alle gevallen de bewoners), zijn gedekt.

Wij stellen de hoogte van de schade vast op basis van het verschil tussen de nieuwwaarde en de restwaarde. De restwaarde is de waarde van de verzekerde zaak onmiddellijk na de schade. Als beschadigde zaken voor lagere kosten dan de restwaarde gerepareerd kunnen worden, dan vergoeden wij de reparatiekosten. Als de schade is hersteld en er is toch waardevermindering ontstaan, dan vergoeden wij ook de waardevermindering.Wij vergoeden geen schade:

1. Als u de schade opzettelijk heeft veroorzaakt.

2. Als u de schade door roekeloosheid heeft veroorzaakt (behalve als het gaat om kinderen jonger dan 8 jaar).

3. Die wordt veroorzaakt door een overheidsinstantie.

4. Die wordt veroorzaakt door dieren, planten of micro-organismen.

5. Die wordt veroorzaakt door eigen gebrek, slijtage of langzaam werkende invloeden. De gevolgschade vergoeden wij wel.

6. Die is ontstaan door normaal gebruik, zoals vlekken en krassen.

7. Die wordt veroorzaakt door slecht onderhoud of constructiefouten.

8. Die is ontstaan tijdens reiniging, reparatie en onderhoud.

9. Die wordt veroorzaakt door grondwater.

10. Die wordt veroorzaakt door neerslag door open ramen en deuren.

11. Die wordt veroorzaakt door kortsluiting of doorbranden.

12. Die is ontstaan door verlies of vermissing.

13. Die wordt veroorzaakt door een aardbeving of vulkaanuitbarsting direct of binnen 1 dag erna.

14. Die wordt veroorzaakt door overstroming.

15. Die wordt veroorzaakt door vandalisme, behalve als iemand onrechtmatig binnengekomen is.

16. Aan spullen die u of een van uw gezinsleden gebruikt voor illegale of criminele activiteiten.

Wij keren ook niet uit:
Als u de schade vergoed kunt krijgen via:
a. Een bestaande garantieregeling of leveringsovereenkomst.
b. Een wet, een regeling of een voorziening.
c. Een andere verzekering.

Als u ons onjuiste of onvolledige informatie geeft of heeft gegeven.

Als u niet meewerkt aan de afwikkeling van de schade.

Verder vergoeden wij geen schade als gevolg van molest (gewapend conflict, gewapend optreden, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij) of atoomkernreacties.

Komt de schade door een terroristische aanslag? Dan vergoeden wij uw schade op basis van een protocol voor terrorismeschaden en dat kan leiden tot een beperkte schadevergoeding. Kijk op www.terrorismeverzekerd.nl voor de volledige tekst van het protocol.
Een inboedelverzekering verzekert schade aan roerende goederen, een opstalverzekering verzekert schade aan onroerende goederen. Maar wat betekent dit? We leggen hier beide verzekeringen kort uit.

Inboedelverzekering: voor uw spullen in en om het huis
‘Roerende goederen’ zijn de spullen die in uw huis staan (zoals meubels, televisies, kleding, sieraden, etc.). Een inboedelverzekering vergoedt deze spullen bij schade. De meest voorkomende oorzaken van deze schade zijn brand en diefstal. Wij hanteren een goede allrisk dekking, zo zijn bijvoorbeeld uw tuinmeubels in uw tuin of op uw balkon gewoon meeverzekerd tegen diefstal.

Opstelverzekering: voor uw huis zelf
‘Onroerende goederen’ is uw huis zelf (zoals de muren, het dak, deuren, kozijnen e.d.) en de spullen die aan het huis vastzitten (bijvoorbeeld de keuken, het bad, behang, vloerbedekking, e.d.). Een opstalverzekering dekt deze schade. Brand, wateroverlast (bijvoorbeeld een gesprongen leiding bij de bovenburen) en inbraak zijn de grootste boosdoeners.

Misverstanden tussen inboedel en opstal
Er zijn spullen die de ene verzekeraar ziet als opstal, terwijl de andere verzekeraar dezelfde spullen ziet als inboedel. Om misverstanden te voorkomen, raadt de Consumentenbond aan de inboedelverzekering en opstalverzekering bij dezelfde verzekeraar af te sluiten.

Hulp nodig?

Wij staan voor u klaar!

Naar de klantenservice

Veel gestelde vragen

040 - 851 37 52

Momenteel gesloten

Klantenwaardering 5.9

Meer over klanttevredenheid